top of page

Ceny energií aktuálně

NOVÉ

Cena elektrické energie: jak se stanovuje, proč se zvyšuje v poslední době

Zastropování cen: co to znamená, jak a kdy se nám to promítne do plateb

Jak se vyznat ve faktuře za elektřinu

 Úspory - jednoduché kroky, jak spořit energie

9.10.2022 

Nově nabízíme možnost uspořádat ve vaší obci nebo organizaci seminář o aktuální situaci v energetice.

 

Obsah programu:

Vývoj energetiky a cen za elektrickou energii v posledních letech. 

Merit order - způsob stanovení cen na energetickém trhu, co je to závěrná elektrárna?

Krátkodobé vs. dlouhodobé obchodování, fixování cen, spotový index

Co to znamená zastropování cen energií, koho se bude týkat, od kdy začne platit a jak se nám to projeví na zálohách a fakturách za elektrickou energii?

Jak můžeme změnou chování dosáhnout energetických úspor?

VOLNÁ DISKUZE - je možnost přinést vlastní fakturu za elektřinu

Cena za uspořádání semináře: 4 - 6 tis. Kč (bez DPH) dle rozsahu

seminář pro širokou veřejnost
seminář pro učitele

Seminář pro učitele ZŠ a SŠ

Vzdělávací program pro učitele a širokou veřejnost organizovaný společností Energetická gramotnost s.r.o. za podpory fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Během programu se účastníci ve zjednodušené a přehledné formě seznámí s vývojem energetiky za uplynulých 30 let, zjistí, jaký vliv měla liberalizace a transformace trhu a jaké subjekty existují na poli energetiky.  Dále se seminář dotkne aktuálních témat, jako jsou plány Evropské unie i jednotlivých zemí EU a ČR ohledně zdrojů elektrické energie – spor konvenční zdroje vs. obnovitelné zdroje.  Prostor dostanou i praktické záležitosti z oboru, jako je faktura za elektřinu, jednotlivé složky ceny, zastoupení subjektů, které jsou financovány prostřednictvím našich plateb za elektřinu nebo způsoby, jak dosáhnout energetických úspor a tím snížit výdaje za elektřinu.


Vzdělávání žáků a studentů se věnujeme již 8. rokem. Za tuto dobu jsme vypracovali efektivní metodiku, která bude na semináři představena. Žáci díky ní během hodinové přednášky pochopí principy řízení energetické soustavy, rozdíly mezi zdroji elektrické energie, rozdíl mezi distribuční a přenosovou soustavou, důvody využívání velmi vysokého napětí k přenosu elektřiny. Dále zjistí, proč neumíme efektivně skladovat elektřinu a proč je zásadní regulace výkonu, co je to blackout a z jakého důvodu se riziko blackoutu v posledních letech zvyšuje. 

Program semináře

Metodická ukázka přednášky pro žáky a studenty

60 min

Účastníci semináře budou nejprve zasazeni do role žáků/studentů, kdy absolvují přednášku s využitím interaktivní prezentace. Účastníkům budou kladeny stejné otázky, které lektoři pokládají na přednáškách ve školách žákům/studentům. Cílem je, aby účastníci získali představu o tom, co je pro žáky/studenty na přednášce atraktivní a na co se tak během vlastní přednášky zaměřit.

Úvod do energetiky, konvenční vs. obnovitelné zdroje elektrické energie a jejich vliv na životní prostředí

60 min

Tradiční a nové technologie v energetice, legislativní změny, dopady změn na spotřebitele elektrické energie, vliv technologií na životní prostředí nebo úspory elektrické energie na úrovni globální, celostátní či v rámci domácnosti.

Jak porozumět faktuře za elektřinu a jak snížit výdaje za energie

60 min

Účastníci mají možnost přinést si vlastní fakturu za elektrickou energii, která bude na semináři analyzována. Budou vysvětleny praktické příklady, jaké spotřebiče v domácnosti mají největší vliv na cenu elektřiny, jak lze uspořit elektrickou energii nebo jaké nové technologie nám mohou k úspoře výrazně přispět.

Cena za uspořádání semináře: 12 tis. Kč (bez DPH)

včetně metodických podkladů a informační brožury pro žáky

Seminář pro širokou veřejnost

NEBOJTE SE ENERGIE

Cílem vzdělávacích seminářů bylo poskytnout široké veřejnosti základní informace z oblasti současné energetiky, informace o tom, jakým způsobem mohou lidé dosáhnout energetických úspor, jak změnou návyků v domácnosti, tak změnou způsobu vytápění či zateplení budov nebo výměnou oken. Dále se posluchači dozvěděli, jak se vyznat ve faktuře za elektřinu a na jaké nekalé praktiky si dát pozor.

Byly realizovány 4 semináře. Každá z akcí byla rozdělena do 3 bloků po 60 minutách.

6.10.2017   Praha 6 - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

            4.12.2017   Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická UJEP

5.12.2017   Litoměřice – Zasedací místnost Kulturního centra                

14.12.2017   Praha 5 – Komunitní centrum Prádelna  

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021 - Program EFEKT 2 pro rok 2017.

efekt-logo_s800px.gif
bottom of page