O NÁS

Naši lektoři, kontakty
a další důležité informace

Projekt vychází z cílů Státní energetické koncepce (resp. ASEK). Jedná se o aktuální téma, veřejné mínění má silný vliv při rozhodování o budoucnosti energetiky. Podílí se na tvorbě energetického mixu. Proto je velice důležité, aby byla široká veřejnost informovaná a rozuměla základním principům energetiky. Dále je cílem projektu oslovit potenciální budoucí studenty technických VŠ a podnítit v nich zájem o studium této oblasti.

egramotnost@fel.cvut.cz
www.energeticka-gramotnost.cz

Manažerka projektu:
Ing. Adéla Holasová
holasova@egram.cz
+420 728 283 421

Naši lektoři

Adéla
HOLASOVÁ
Martin
CHYTRA
Kateřina
RUSCHAKOVÁ
Lukáš
VÁVRA
Matouš
VRZALA
Jana
OCHVATOVÁ
Michal
PTÁČEK
Lukáš
RADIL
Štěpán
ZELMAN
David
HAMPL
Tomáš
MOZDŘEŇ
Jan
ŠPATNÝ
Adéla
HOLASOVÁ
Martin
CHYTRA
Kateřina
RUSCHAKOVÁ
Lukáš
VÁVRA
Matouš
VRZALA
Jana
OCHVATOVÁ
Michal
PTÁČEK
Lukáš
RADIL
Štěpán
ZELMAN
David
HAMPL
Tomáš
MOZDŘEŇ
Jan
ŠPATNÝ
Adéla
HOLASOVÁ
Martin
CHYTRA
Kateřina
RUSCHAKOVÁ
Lukáš
VÁVRA
Matouš
VRZALA
Jana
OCHVATOVÁ
Michal
PTÁČEK
Lukáš
RADIL
Štěpán
ZELMAN
David
HAMPL
Tomáš
MOZDŘEŇ
Jan
ŠPATNÝ